Wisou huet d’NASA der Donald ‘Intebinni’ Trump’ette

Wisou huet d’NASA der Donald ‘Intebinni’ Trump’ette , a sengem Vizen-Intebinni Mike Pence (fir e ‘Pound’ (£) ass et net duergaange bei deem) nach net proposéiert mat engem SpaceShuttle als éischte President an d’Weltall ze fléien?
Da kënnen se mol all déi defekt Rakéiten testen.